Infor SunSystems

• 9,000’den fazla müşteri ve 190 ülkede ;
• +30 yılın üzerinde Finansal Yönetim tecrübesi,
• İş süreçlerinize uygun,
• Tek bir veri yapısı üzerinden ;
• Güçlü bir Raporlama aracı ile
• Kısa zamanda yatırımınıza geri dönüş sağlar.
     

Kullanmakta olduğunuz Finansal Yönetim ve Muhabebe sisteminiz değişen ve gelişen yeni yapılara e iş modelleri ne ne kadar cevap vermektedir ?

Eğer cevap vermediğini düşünüyorsanız sisteminizi yeniden tasarlamak,ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek yapı üzerinde düşünmeniz gerekmektedir.Bu şartlar altında güncel olan Finansal Yönetim ve Muhasebe çözümleri bugünkü ihtiyaçlarınıza cevap verebilir,fakat hertürlü cihaza ulaşılabilen , Cloud yapılarını destekleyen yeniliklere açık ve esnek çözümler işinizin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacaktır – ki Infor SunSystems çözümü bu özelliklere sahiptir.

Gerek muhasebe kayıtlarına gerekse Finansal Trendlere baktığınızda ileri de ortaya çıkabilecek iş ihtiyaçlarının etkilerini görebilirsiniz, SunSystems’ın esnek yapısı ile bugünden stratejik bir avantaja sahip olarak, daha iyi karar verebilmek için :

Finansal Yönetim : Finansal verilere hızlı ve etkin bir şekilde erişim sağlamakta bu sayede borç / alacak durumu, konsolidasyon, masraf dağıtımı , çok dövizli işlemler, sabit kıymetler ve daha bir çok başlık hakkında daha hızlı ve etkin karar almanıza yardımcı olmaktadır. SunSystems’ın esnek yapısı sayesinde birçok raporlama ve farklı muhasebeye ilişkin beklentilerinize de cevap vermektedir. Bu sayede gerek yasal gerek uluslararası raporlama ihtiyaçlarını uyumunuz sağlanmış olacaktır.

Performans Yönetimi : SunSystems Bütçe ve Planlama Çözümü ile bütçe, tahmin ve diğer finansal planlama süreçlerinizi uygulayabilirsiniz.

Satınalma Yönetimi : Yüksek sayıda çalışan sayısının bulunduğu iş ortamlarında bile Satınalma faaliyetlierinizi web tabanlı harcama kontrolü ve yönetimi yazılımı ile yapabilir ve SunSystems ile entegre olarak kullanabilirsiniz.

Sipariş Yönetimi : Satış,satınalma ve stok yönetimi yaparak ilgili operasyonu müşterilerinizin veya işortaklarınızın sistemine entegre edebilirsiniz.

Doküman Yönetimi : Fatura,Satınalma Formu veya mutabakat dökümanlarınızı sadece tek bir Klik ile tarayabilir, onaylayabilir, ve döküman arşiv dosyasında saklayabilirsiniz.

Entegrasyon Platformu : SunSystems diğer kurumsal ve finansal yazılımlarla kesintisiz olarak entegre edilebilmektedir.