Infor SunSystems Collect

Daha Düşük Risk ve  düşük maliyet  ile, Nakit Akışını düzenlenmesi  ve  Karlılığı Arttılmasına yardımcı olan  Tahsilat Yönetimi Çözümü
     

Tahsilatların Yükseltilmesi:

Infor Collect Çözümü SunSystems ile tam entegre bir şekilde çalışarak kolay bir kullanım ile iş süreçlerinizi otomatik hale getirmemize yardımcı olur. Alacaklarınızı yakın bir takip ederek yapılan ödemelerin raporlanmasını, alacak tahsil süreçlerini kontrol eder ve nakit akımı üzerinde tam olarak kontrol kurmanıza yardımcı olur. SunSystems Collect Çözümü, esneklik, farklı kullanıcı ve çoklu döviz desteği ve farklı dökümanları farklı formatta oluşturulmasını imkan vermektedir.


İş süreçlerinin otomatikleştirilmesi
Hatırlatma ve Mutabakat mektuplarının mail veya fax ile otomatik olarak gönderilmesi;

Alacak Listelerinin Oluşturulması
Kullanıcı tarafından belirlenen kriterlere göre Borçlu Listelerinin oluşturulması,

Otomatik Kapama
Ödemelerin entegrasyon yoluyla SunSystems’a aktarılması,

Elektronik Dağıtım
Mektupların, mutabakat yazılarının mail sistemi ile dağıtılması,
Basım, posta ve fax maliyetlierinin düşürülmesi,

Alacak Toplama Durum Takibi
Kullanıcı tarafından belirlenen kriterlere göre Borçlu Listelerinin oluşturulması,

Anlık Durum Takibi
Aksiyonların belli tarihlerde otomatik olarak alınması; aksiyonlarla ilgili takibin takvime göre takip edilmesi, tüm müşteri ve muhasebe kaydı bazında iş listesiinin oluşturulması,

Alacak Tahsil Faliyetlerinin verimli hale getirilmesi
Farklı grup ve önceliklerdeki alacakların değişik stratejilere göre takibinin yapılması,

Online Erişim
Firma temsilcilerine zamanı geçmüş faturalara uzaktan erişim imkanı