Infor SunSystems için Döküman Yönetim Çözümü

Finans  Departmanlarının döküman  yönetimi  ihtiyaçlarına  yönelik olan  geliştirilen  çözüm  ile  :

·         Dökümanların Arşivlenmesi;

·         Döküman üzerindeki verilerin otomatik olarak  tanınması;

·         Dökümanların  yetkilendirilmesi

·         Çıktı  yönetimi mümkündür.


     

Infor SunSystems Fatura Onay Yönetim Modülü :

Infor SunSystems Fatura Onay Modülü ile tedarikçilerden gelen faturaları daha önceden belirlenen yetki seviyesi ve tanımlarına göre ilgili kişilere digital imajlarını göndermektedir. Onay sürecine sokulan bir faturanın gerekli onayları almasından sonra fatura bilgileri veri transfer aracı ile muhasebe sistemine aktarılmaktadır. Ayrıca Fatura Onay Yönetim Modülü onaylanan faturalarının imajları ayrıca saklamaktadır.

Fatura Onay Modülü ile :

•Fatura onay süreçlerini daha net bir şekilde tanımlayabilir ;
• Fatura onay süreçlerini farklı Tedarikçilere,Fatura bedellerine, maliyet merkezlerine göre önceden tanımlayabilir,
• Onay süreçlerindeki fatura kopyalarının oluşturulması, elle faturaların dolaştırılması ve elle onay mekanizmalarının ortadan kaldırılmasını sağlayabilir; .
• Kontrol paneli yoluyla ödenmemiş faturaları kontrol edip yönlendirebilirsiniz.
• Onay sürecini tamamlamış tüm faturaları denetim süreçleriniz için onay süreçlerini raporlayabilirsiniz.


Genel özellikler :

• Faturaların onay süresinde ve harcanan işgücünde büyük oranda tasarruf sağlar..
• İşgücü verimliliğinin artışına yardımcı olur,
• Erken ödeme indirimlerinin kullanılmasına yardımcı olur,.
• Geç ödemeden kaynaklanan maliyetlier önler.
• Açıkta kalan faturaların azalmasına yardımcı olur,
• Denetim izlerini otomatik olarak oluşturarak denetim maliyetlerini düşürür,

 

Infor SunSystems Fatura Tarama Modülü

Infor SunSystems Fatura Tarama Modülü,taranan fatura imajları üzerindeki bilgileri doğrudan doğruya Tedarikçi listesi ile ilişkilendirmektedir. Taranan fatura üzerinde tedarikçi, KDV oranları ve toplam kontrolü gibi işlemleri tamamladıktan sonra Transfer Desk aracılığıyle veriler SunSystem’a aktarılmaktadır. Fatura Tarama modülü aynı zamanda taranan faturaları belli bir index ile düzenlemekte ve saklamaktadır.

Fatura Tarama Modülü İle :

• Taranan faturaların görselleri tek bir click ile SunSystems içeriisinden görüntülenebilir,.
• Önemli ölçüde elle fatura girişini ve kağıt fatura yükünü azaltmaktadır;.
• Faturaların onay sürecini kısaltmaktadır,
• Tedarikçi ödemelerinin zamanında ödenmesine yardımcı olmaktadır.

Genel özellikler :

• Elle fatura girişlerini önemli ölçüde azaltmaktadır;
• İşgücünden önemli ölçüde tasarruf sağlanmaktadır,
• İşgücünün daha verimli kullanılmasına yardımcı olur,
• Faturaların tekrar girilmesi veya hatalı veri girişi gibi sorunları azaltır,
• Erken ödeme imdirimlerinden yararlanmanızı sağlar,
• Geç ödeme maliyetlerini düşürür.

 

Infor SunSystems Fatura Arşiv Modülü

Infor SunSystems Fatura Arşiv modülü taranmış imajlar üzerindeki barcode bilgilerini okuyarak belli bir indexleme işlemine tabii tutarak saklar ve aynı zamanda ilgili muhasebe kaydı ile gerekli bağlantıyı oluşturmaktadır. Böylece herhangi bir muhasebe kaydına ilişkin fatura görseli hızlı bir şekilde ekrana getirilmektedir.

Fatura Arşiv modülü ile :

• Simply affix a pre-printed barcode label to an invoice.
• Faturalar sisteme girişi sağlanır,.
•İkinci referans alanına barkod girilmesine imkan verir,
• Faturalar herhangi bir scanner veya çok fonksiyonlu cihazlar ile taranabilir.

Genel özellikler :

• Faturaların elle arşivlenmesi ve gerektiğinden arşivden alınıp getirilme sürecini ortadan kaldırır,
• Saklama maliyetlerini azaltır,.
• Denetçi maliyetlerini düşürür,.
• Zaman, yer ve saklama alanı maliyetlerinden tasarruf sağlar,