Infor PM

Infor10 Financials Business (SunSystems), Bütçe ve Planlama Çözümü, kar & zarar, bilanço ve nakit akışını kapsayan finansal bir modeldir.
     

Aynı şekilde bilançoda oluşturulan sermaye planları otomatik olarak modelin kar ve zarar ve nakit akışı görünümünü günceller. Verilen yapılar ve iş kuralları kendi kurumsal gereksinimlerinize ve iş kurallarınıza göre değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Infor10 Financials Business (SunSystems), Bütçe ve Planlama Çözümü, Infor10 Financials Business (SunSystems), finansal yönetim uygulamaları ile birlikte kapalı devre entegrasyonu sunduğundan bütünleşik bir yapıya sahiptir.

Tecrübeden faydalanma:
Küçük bir planlama grubu ile kurumsal planlar oluşturulabilir. Bütçe ve Planlama modülü ile iş modeli tasarlanarak gerçekleşen ile karşılaştırılabilir. Bütçe ve Planlama modeli içerisinde belirlenecek finansal bir hedefin başarılması için gerekli yüzde ve rasyoların set edilmesi sağlanabilir. Hedefe ulaşmak için bir takım hesaplama ve öneriler çözüm tarafından verilebilir.

Süreç Yönetimi
Bütçe ve Planlama Çözümü, bütçeleme sürecinde kullanılacak dokümanların yönetiminde, gerekli izin ve onayların alınmasında, bütçe kural ve zamanlamalarına uyulmasında destek olur.

Bilgi Akışı
Internet veya Excel uyumlu bir arayüz kullanılarak, onay görmüş olan bütçe yapısına veri girişi veya veri alımı her yerden her zaman mümkündür.

Entegrasyonun Geliştirilmesi
Bütçe ve Planlama Çözümü kurum içerisinde geniş kapsamlı bir bütçe çözümünün kullanımı için gerekli özelliklere sahiptir.