Komtaş E-Defter

KOMTAŞ E-Defter uygulaması “Yevmiye Defteri” ve “Defter-i Kebir” belgeleri, Gelir İdaresi Daire Başkanlığının belirlediği standartlara uygun olarak elektronik ortamda hazırlanmasını sağlamaktadır.

Defterlerin kağıt ortamda basılması ve saklanması yerine elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak hazırlanan Elektronik Defter istenilen şekilde saklanabilir veya gönderilebilir.

Komtaş E-defter 1.0.0; SunSystems verilerinize ulaşarak E-defter için gerekli verileri almakta; bu verileri istenen UBL-TR formatına çevirmekte ve sonrasında yevmiye Defteri ve Defteri – Kebir beratlarını oluşturmaktadır.