Masraf Dağıtımı

Infor10 Financials Business (SunSystems), masraf dağıtım özelliği istenen maliyet kalemlerinin farklı projelere ve kategorilere göre manual ve otomatik olarak dağıtılmasını sağlar.
     

Infor10 Financials Business (SunSystems), masraf dağıtım modülü maliyetler farklı defteri kebirlerde, maliyet yerlerinde, projelere veya diğer kategorilerde hesaba geçirilebilir. Masraf dağıtımı, mevcut defteri kebir işlemlerini yeni işlemlere dönüştürebilmektedir.


• Harcamalar diğer işlemler ile birlikte önceden tanımlanan kriterler kullanılarak ayrılabilir veya yeniden atanabilir.

• Tutarlar periyotlar, hesaplar, analiz kodları ve iş birimleri üzerinden dağıtılabilir.

• Varlıklar üzerinde etkili raporlama ve birleşik amortisman

• Masraflar ayrılabilir, artabilir veya düşebilir.

• Masraf dağıtımları bütün ilgili defteri kebir işlemlerini oluşturabilir ve bildirebilir. Bu sayede her kuruma kendi dağıtım yapılarını belirleme imkanı tanıyarak kapsamlı işlem geçmişi raporu ile dağıtımları eksiksiz olarak izler.