Satın Alma Yönetimi

Infor10 Financials Business (SunSystems), Satın Alma Yönetimi, kontrol, maliyet tasarrufu sağlayarak ve verimliliği arttırarak hem merkezi hem de dağınık alım sürecinin etkinliğini arttırır.
     

Infor10 Financials Business (SunSystems), Satın Alma Yönetimi, kontrol, maliyet tasarrufu sağlayarak ve verimliliği arttırarak hem merkezi hem de dağınık alım sürecinin etkinliğini arttırır.

Gider kontrolünü ve otomatik sipariş kullanarak tedarikçinin etkinliğini arttırır, çevrimiçi bütçeye bağlı fatura alma ve eşleme ile taahhüt kontrolünü attırır.


Mal veya Hizmet Kabul
• Satın alma siparişlerinin ve iadelerinin değiştirme, görüntüleme ve silme işlemleri
• Kısmi sipariş onaylama, açık sipariş takibi
• Kullanıcı izinlerini form, işlem ve veri bazında düzenleyebilme
• Bütçe kontrollü veri girişi, bütçe aşımının denetlenmesi
• Farklı sipariş tipleri yaratılması, farklı iş adımları, raporlama tutarlar, formüller, dokümanların ilgili sipariş tipleriyle ilişkilendirebilmesi
• Sipariş adımı üzerinden fatura eşleştirme yapılabilmesi
• Birden fazla siparişi bir fatura ile eşleştirebilme özelliği

Sipariş İşlem Adımları
• Siparişin yaratılması
• Sipariş Onaylanması
• Mal girişi (irsaliye) ve siparişle eşleştirme
• Mal girişinde kalite kontrolü
• Geçici ve kesin kabul depolarının takibi
• Fatura girişi ve eşleştirme
• Fatura Onayı
• Çok kademeli onay mekanizması

Tedarikçi Yönetimi
• Fiyat, sevkiyat ve kalite için tedarikçi performans yönetimi

Bu sayede, Kurumunuzun tedarikçi ilişkilerini kontrol eder ve iş süreçlerinin ve otoritelerin öngördüğü etkili işlemleri takip ederek harcamaları garanti altına alır. Olumsuz iş etkisini azaltmak adına Infor10 Financials Business (SunSystems), mimarisi kullanıcı tanımlı işlem eşleme özelliğine sahiptir. Analiz ve raporlama, yerleşik iş süreçlerini garanti altına almak adına yazılımımıza başarılı bir uygulama şansını arttırmak için eşlenmiştir.