Vision Alert

Vision Alert, kolay kullanımı ve esnek yapısı ile tanımlanan durumlara göre bir takım şartların gerçekleşmesine durumda raporlar üretmektedir.
     

Vision Alert, kolay kullanımı ve esnek yapısı ile tanımlanan durumlara göre bir takım şartların gerçekleşmesine durumda raporlar üretmektedir.


• Zamana göre bir takım işlerin tanımlanması

• Farklı sunucularda farklı görevlerin tanımlanarak doğrudan Ms Excel ve Vision XL ile entegre edilebilmesi

• Kendi içinde görev tanım ve zamanlama yapılması

• Kullanıcıdan bağımsız, Server tabanlı görevlerin tanımlanması

• GMT kullanımı

• Güvenlik tanımlaması ile istemci / sunucu arasındaki bilgi alışverişinin şifrelenmesi

• Görev tanımlarının şifrelendirilmesi