Vision Executive

Vision Executive, kurumsal işlem verisinde saklı kalan trendleri, problemleri ve fırsatları açığa çıkarmanızı ve analiz etmenizi sağlayan dinamik bir analiz ve raporlama uygulamasıdır.
     

Vision Executive, bilinen bir masaüstü ortamından Infor10 Financials Business (SunSystems), programına doğrudan erişim sağlayarak finansal bilginin sorgulanmasını ve analizini kolaylaştırır. Yöneticilere esnek bir raporlama ortamı ile doğru karar almaları aşamasında gerekli çıktıları sağlamaktadır.Gerektiğinde farklı uygulamalardan alınan veri Infor10 Financials Business (SunSystems), programında tek bir Vision Executive raporu ile birleşebilir. Kullanımı basit olan Vision Executive finansal veri sorgulamasını uzman yardımı veya teknik bilgi olmadan yapmanızı sağlar.


Executive Analysis

Vision executive farklı analiz araçları sunmaktadır: drilldown, Expand, Breakout ve Cube Anlaysis. Sıkça kullanılan analiz işlemleri kaydedilebilir rapor üzerindeki analizler güncelleme için de kullanılabilir.

Vision Security
Vision Executive sadece izni olan kişilerin önemli verilere erişebileceğini garanti eden güvenlik özellikleri sunar. Atanmış kullanıcı öncelikleri tamamıyla geçerlidir. Bir kullanıcının bilgiye erişmesi o kullanıcıya atanmış önceliklere bağlıdır.

Report Breakout
Verilerden elde edilen raporlar, istenen kriterlere göre farklı alt raporlar üretilmesinde de kullanılabilir.

Drill Path and Drill Data
Analiz fonksiyonları ile elde edilen raporlar saklanabilir ve tekrar üretilebilir. Üretilecek olan raporların formatları da ayrıca seçilebilir.

Review Retained Reports
Vision Executive tutulmuş raporların kayıtlarını tekrar gözden geçirir. Bununla beraber çevrimdışı görüntüleme üzerinden performansı etkili kılar ve veriyi tekrar alma ihtiyacını azaltır.

Report Prompting
Report Prompting raporu yönlendiren esas kıstasları tanımlamanızı mümkün kılar. Rapor alındıktan sonra akıllı bilgi istemleri ile rapor sürücüleri değiştirilebilir.

Tarayıcı ve Portal Erişimi
Vision Executive içeriğin tarayıcılara tanıtılmasını veya portal uygulamalara gömülmesini sağlar.

Perform Multi-Dimensional Analysis
Çok boyutlu analizi gerçekleştirmek ve canlı ilişkisel verinin detayına inmek için Küp Analizi’ni kullamı mümkündür. Vision herhangi bir sorgunun küp olarak çıkışının alınmasını sağlar. Bu, ilişkisel veritabanlarında tutulan veriyi daha anlaşılır bir hale getirir.