Vision Word

Vision Word, MS Word yazılımı ile entegre olarak hızlı ve kolay bir şekilde Infor10 Financials Business (SunSystems), veritabanına erişim sağlamaktadır.
     

MS word ile entegre olan Vision Word daha gelişmiş sunumların ve raporların hazırlanmasında destek olmaktadır. Ayrıca, dinamik link özelliği sayesinde, farklı Infor10 Financials Business (SunSystems), veritabanları üzerinde bulunan verileri tek bir doküman üzerinde toplayabilmektedir.


A Dynamic Link

Farklı veritabanlarında bulunan bilgiler tek bir doküman içerisinde toplanabilir, kullanım kolaylığı her türlü kullanıcı için veri analizinde yardımcı olur.

Accessing Data Within Word
Vision Word bilgilerin sorgulanması ve sunulması aşamasında karmaşık tablolar içerisinden basit, anlaşılabilir sonuçlar oluşturulmakta, bu sayede aylık raporlar, resmi defterler ve diğer dokümanlar daha kolay hazırlanmaktadır.

Comprehensive Reporting AND Analysis
Farklı veritabanlarındaki bilgiler birlikte kullanılarak daha kapsamlı analiz ve raporlar yapılabilir.

Perform Multi-Dimensional Analysis
Küp analiz metodu kullanılarak çok boyutlu analiz ve raporlar oluşturulabilir.

Vision Mail Merge
Microsoft Word içerisinde bulunan Mail Merge özelliği Vision Word ile entegre edilebilir.

Secure Access and Control
Vision Word bilgilere erişimi yetkilendirebilir, yetki tanımları sistemde tanımlı olan yetkiler olarak da tanımlanabilir.