Yerel Modüller

     

Komtaş Bilgi Yönetimi, INFOR Channel Partner ve Sistem Geliştirme Ortağı olarak sunduğu ürün ve hizmetlerin yerelleştirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır.


Çek ve Senet Modülü

Türk ticaret geleneğinde vadeli çek ve senet uygulaması oldukça yaygındır. Komtaş tarafından geliştirilmiş olan bu modülün amacı vadeli çek ve senetlerin düzenli biçimde izlenmesidir. Modül Infor10 Financials Business (SunSystems), ile tümleşik bir yapı içinde çalışmaktadır. Çekler Infor10 Financials Business (SunSystems), ' da otomatik olarak muhasebeleştirilir. Çek işlemleri valör ya da vade tarihine göre izlenebilmektedir.

Resmi Defterler Modülü

Bu modül Kasa Defteri, Yevmiye Defteri, Kebir Defteri ve Mizan programlarından oluşmaktadır. Bu programlar sayesinde Yevmiye Defteri, Kebir Defteri, Mizan ve Kasa Defteri raporları, Türk Ticaret Yasası ile ilgili genelgelerde öngörülen şekillere uygun olarak üretilmektedir. Yevmiye Defteri, Kebir Defteri ve Mizan raporları, isteğe bağlı olarak, bir tarih aralığı ya da muhasebe dönemi temelinde hazırlanabilir. Program ayrıca mizanın, seçilecek hesap kırılımlarına göre, istenen detay temelinde üretilmesini de sağlamaktadır.